<body>przewodnik, górski, Pieniny, Szczawnica, Gorce, Jagoda,Jurkowska, przeowdnictwo górskie, pilotaż, wycieczek, Wysoka, Trzy Korony,Pieniński, Park, Narodowy,  </body>
php-fusion-themes
php-fusion-themesStrona Główna ˇ Wycieczki krajowe ˇ Wycieczki zagraniczne ˇ Atrakcje turystyczne ˇ Porady ˇ Przepisy Czerwiec 16 2021 20:58:30php-fusion-themes
php-fusion-themesNawigacjaphp-fusion-themes
php-fusion-themes Strona Główna
O mnie
Wycieczki krajowe
Wycieczki zagraniczne
Wycieczki tematyczne
Atrakcje turystyczne
Informator turystyczny
Porady
Przepisy
Oferta/cennik
Zamówienie uslugi przewodnickiej
Download
Linki
Galeria
Galeria I
Galeria II
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesOnlinephp-fusion-themes
php-fusion-themes Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 289
Najnowszy Użytkownik: iukyddhmbg
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesInformator turystycznyphp-fusion-themes
php-fusion-themes
POMNIKI HISTORII W POLSCE

Na liście polskich Pomników Historii, uznanych za szczególnie wartościowe dla kultury, znajduje się obecnie 30 obiektów:

1. Biskupin - rezerwat archeologiczny
2. Bochnia - kopalnia soli
3. Chełmno - Stare Miasto
4. Częstochowa - Jasna Góra - zespół klasztorny oo. paulinów
5. Frombork - zespół katedralny
6. Gdańsk - miasto w zasięgu obwarowań XVII w.
7. Gdańsk - pole bitwy na Westerplatte
8. Gniezno - katedra p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
9. Góra Św. Anny - komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
10. Kalwaria Zebrzydowska - krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
11. Kamień Pomorski - zespół katedralny [Dz.U. z 2005 r. nr 167 poz.1401]
12. Kazimierz Dolny
13. Kraków - historyczny zespół miasta


14. Krzemionki - kopalnie krzemienia z okresu neolitu
15. Krzeszów - opactwo cystersów
16. Legnickie Pole - pobenedyktyński zespół klasztorny
17. Leżajski Klasztor Ojców Bernardynów
18. Łańcut - zespół zamkowo-parkowy [Dz.U. z 2005 r. nr 167, poz.1402]
19. Łęknica - Park Mużakowski
20. Malbork - zespół zamku krzyżackiego
21. Ostrów Lednicki - wyspa
22. Racławice - teren historycznej Bitwy Racławickiej
23. Srebrna Góra - Twierdza Srebrnogórska
24. Tarnowskie Góry - podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolnia "Czarnego Pstrąga"
25. Toruń - Stare i Nowe Miasto
26. Warszawa - historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
27. Wieliczka - kopalnia soli
28. Wrocław - zespół historycznego centrum


29. Wrocław - Hala Stulecia


30. Zamość - historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku.

Formami ochrony zabytków są:
1) wpis do rejestru zabytków;
2) uznanie za pomnik historii;
3) utworzenie parku kulturowego;
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Pomnik historii to nieruchomość uznana za taki przez prezydenta. Mogą to być zespoły klasztorne i katedralne, kompleksy miejskie i pałacowo-parkowe, zamki warowne o największych wartościach dla kultury narodowej.
Sposób ich ochrony określą przepisy wykonawcze.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może przedstawić Komitetowi Dziedzictwa Światowego wniosek o wpis pomnika historii na "Listę dziedzictwa światowego" w celu objęcia tego pomnika ochroną na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu w dniu 16 listopada 1972 r. (Dz.U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191).

[hotelarze.pl - 05.2005]

ŚWIATOWA LISTA DZIEDZICTWA KULTURY I NATURY

Jej podstawową ideą jest zachowanie i określenie przedmiotu światowego dziedzictwa kultury i natury, poprzez utworzenie listy miejsc, których wyjątkowa wartość winna być zachowana dla całej ludzkości, oraz zapewnienie ochrony i opieki dla tych miejsc poprzez współpracę międzynarodową. W 2003r. lista ta obejmowała 754 obiekty - w tym 582 kulturowe, 149 przyrodnicze, 23 mieszane w 129 krajach.
Na terenie Polski (2003r.) znajduje się 11 obiektów (zespołów), w tym jeden (Puszcza Białowieska) leży w granicach Polski i Białorusi. Są to:

region małopolski:
Zespół staromiejski Krakowa


Wieliczka i jej zabytkowa kopalnia soli
zespół klasztorny w Kalwarii Zebrzydowskiej
Obozy Koncentracyjne w Oświęcimiu-Brzezince
kościoł w Dębnie Podhalańskim


kościoł w Lipnicy Murowanej
kościoł w Sękowej
kościoł w Binarowej

region podkarpacki:
kościół w Bliznem
kościół w Haczowie

region dolnośląski:
kosciół w Jaworze i Świdnicy
Wrocław - Ostrów Tumski


Wrocław - Ratusz


Wrocław - Hala Stulecia

region mazowiecki:
Stare Miasto w Warszawie

region lubelski:
Stare Miasto w Zamościu

region podlaski:
Puszcza Białowieska

region pomorski:
Malbork

region kujawski-pomorski:
Zespół staromiejski Torunia

region lubuski:
Park Mużakowski w Łęknicy

PARKI NARODOWE W POLSCE

W Polsce pierwszy projekt powołania parku narodowego powstał w 1876 r. i dotyczył Tatr. W wyniku sprzeciwu zaborcy austriackiego, sejm galicyjski uchwalił jedynie ochronę gatunkową kozic i świstaka. Dopiero w 1921 r. powstał pierwszy rezerwat przyrody – potem powiększony i przekształcony w Białowieski Park Narodowy. Najstarsze parki narodowe utworzone w Polsce to właśnie Białowieski i Pieniński, powstałe w 1932 r.
W Polsce powojennej , z powodu zmiany ustawy o ochronie środowiska, wszystkie parki trzeba było powołać od nowa. Obecnie mamy 23 parki narodowe (najmłodszym jest Ujście Warty – powstały w 2001 r.) Zajmują one 3 173 km kw., czyli 1% powierzchni Polski.
Parki narodowe są najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce. Działalność ich reguluje ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.

Parki górskie:

- Tatrzański Park Narodowy

- Babiogórski Park Narodowy (pow. 3391 ha; Zawoja)
Obejmuje masyw Babiej Góry, drugie co do wysokości pasmo górskie w Polsce. Najwyżej wzniesioną (1725 m n.p.m.) partię masywu nazwano Diablikiem. Osobliwością jest endemiczny okrzyn jeleni. Pierwszy obszar chroniony na tym terenie powstał w 1933 r. pod nazwą Rezerwat na Babiej Górze. Park Narodowy powołano w 1954 r. W 1976 r. Babia Góra jako jeden z pierwszych obszarów na świecie uzyskała status Rezerwatu Biosfery UNESCO. Na podstawie dyrektyw UE BPN został włączony do sieci Natura 2000. (jako obszar siedliskowy i ptasi)

- Gorczański Park Narodowy (pow. 7031 ha; Poręba Wielka)
Obejmuje środkową i północno-wschodnią część Gorców. Jest to typowy park górski, z najwyższym szczytem – Jaworzyną Kamienicką (1288 m n.p.m.) Najwyższy wierzchołek Gorców – Turbacz (1310 m n.p.m.) znajduje się jednak poza granicami parku. Gorce charakteryzują się głębokimi V-kształtnymi dolinami, których dnem płyną wartkie potoki. Grzbiety górskie są w szczytowych partiach zaokrąglone lub spłaszczone. W GPN dominują lasy (prawie 95% powierzchni).

- Pieniński Park Narodowy (pow. 2346 ha; Krościenko n/D)
Obejmuje środkową część Pienińskiego Pasa Skałkowego zbudowanego z jurajskich i kredowych skał wapiennych oraz piaskowców i łupków. Różna odporność tych skał na erozję i wietrzenie sprawiła, że teren parku charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą. Najwyżej wznosi się masyw Trzech Koron (982 m n.p.m.) Na obszarze parku występują gatunki endemiczne: mniszek pieniński i pszonak pieniński, oraz reliktowe: złocień Zawadzkiego, jałowiec Sawina, dębik ośmiopłatkowy.

- Magurski Park Narodowy

- Karkonoski Park Narodowy
Karkonoski Park Narodowy, utworzony 16 stycznia 1959 r, znajduje się w południowo-zachodniej części kraju przy granicy państwowej z Czechami. Obejmuje on obszar 5575 ha. W jego skład wchodzą również dwie enklawy na Pogórzu Karkonoskim: góra Chojnik oraz wodospad Szklarki.
W 1992 roku Karkonoski Park Narodowy stał się częścią przygranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO Karkonosze/Krkonoše (MaB) o powierzchni ponad 60 tys. ha.

- Park Narodowy Gór Stołowych

- Bieszczadzki Park Narodowy

Parki wyżynne:

- Ojcowski Park Narodowy (pow. 2146 ha; Ojców)
Najmniejszy powierzchniowo park w Polsce, położony jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, zbudowanej z wapieni jurajskich i kredowych. Teren parku jest typowym obszarem krasowym. Oprócz dwóch głównych dolin – Prądnika i Sąspowskiej – na terenie OPN występują wąwozy kończące się skalnymi bramami (najsłynniejsza Brama Krakowska). Liczne są ostańce skalne, a do najpopularniejszych należą Maczuga Herkulesa i Igła Deotymy. Krążące pod ziemią wody wydrążyły kilkaset jaskiń. Do największych należą Grota Łokietka, Jaskinia Ciemna, Jaskinia Zbójecka.

- Świętokrzyski Park Narodowy

- Roztoczański Park Narodowy

KORONA GÓR POLSKI

Korona Gór Polskich – 28 szczytów, nieomal odpowiadający spisowi najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich Polski. Różnica polega na tym, że za najwyższe uznano te szczyty, na które prowadzi znakowany szlak turystyczny, w wyniku czego nie uwzględniono najwyższych szczytów Gór Bialskich i Gór Złotych.
Koncepcja została przedstawiona w 1997 roku przez Marka Więckowskiego i Wojciecha Lewandowskiego w czasopiśmie „Poznaj swój kraj”. Korona Gór Polski zatwierdzona została 13 grudnia 1997 r. na specjalnym spotkaniu zwołanym przez redakcję „Poznaj swój kraj”, inaugurującym jednocześnie powstanie Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.
Ogłaszając ideę KGP, redakcji „Poznaj swój kraj” chodziło nie tylko o odciążenie najpopularniejszych gór na czele z Tatrami i spopularyzowanie wielu innych, atrakcyjnych, lecz nieznanych pasm, ale także o dogłębne poznanie tych rejonów kraju, z ich historią, przyrodą, geologiczną przeszłością i współczesną kulturą. Zachęcając wszystkich do zdobywania KGP – co czynić można w dowolnym czasie i w dowolny sposób (pieszo, na rowerze, czy na nartach) – redakcja prowadząca klub Zdobywców (publikuje w każdym wydaniu „Poznaj swój kraj” materiały klubowe) organizuje wzorcowe wyprawy na poszczególne szczyty (do końca 2009 r. było ich 21), zapewnia swym członkom – prenumeratorom miesięcznika m.in. zniżkowe (30%) noclegi w obiektach rekomendowanych.
W styczniu 2010 r. na liście członków Klubu Zdobywców znalazły się nazwiska ok. 5000 członków, spośród których 364 szczyci się już godnością Zdobywcy KGP, nadawaną po udokumentowaniu wszystkich wejść przez Lożę Zdobywców KGP.
Za realizację Korony Gór Polski i prowadzenie klubu jej zdobywców redakcja „Poznaj swój kraj” otrzymała specjalne wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne promujące polską turystykę krajową w 2007 roku.

Wykaz koronnych szczytów:

1. ŁYSICA - Góry Świętokrzyskie - 612 m n.p.m.
2. ŚLĘŻA - Masyw Ślęży (Przedg. Sudec.) - 718 m n.p.m.
3. SKOPIEC - Góry Kaczawskie - 724 m n.p.m.
4. KŁODZKA GÓRA - Góry Bardzkie - 765 m n.p.m.
5. CHEŁMIEC - Góry Wałbrzyskie - 869 m n.p.m.
6. BISKUPIA KOPA - Góry Opawskie - 889 m n.p.m.
7. LUBOMIR - Beskid Makowski - 912 m n.p.m.
8. SZCZELINIEC WIELKI - Góry Stołowe - 919 m n.p.m.
9. CZUPEL - Beskid Mały - 934 m n.p.m.
10. WALIGÓRA - Góry Kamienne - 936 m n.p.m.
11. SKALNIK - Rudawy Janowickie - 945 m n.p.m.
12. JAGODNA - Góry Bystrzyckie - 977 m n.p.m.
13. KOWADŁO - Góry Złote - 989 m n.p.m.
14. LACKOWA - Beskid Niski - 997 m n.p.m.
15. WIELKA SOWA - Góry Sowie - 1015 m n.p.m.
16. WYSOKA - Pieniny - 1050 m n.p.m.
17. ORLICA - Góry Orlickie - 1084 m n.p.m.
18. RUDAWIEC - Góry Bialskie - 1112 m n.p.m.
19. WYSOKA KOPA - Góry Izerskie - 1126 m n.p.m.
20. MOGIELICA - Beskid Wyspowy - 1173 m n.p.m.
21. SKRZYCZNE - Beskid Śląski - 1257 m n.p.m.
22. RADZIEJOWA - Beskid Sądecki - 1262 m n.p.m.
23. TURBACZ - Gorce - 1310 m n.p.m.
24. TARNICA - Bieszczady - 1346 m n.p.m.
25. ŚNIEŻNIK - Masyw Śnieżnika - 1425 m n.p.m.
26. ŚNIEŻKA - Karkonosze - 1602 m n.p.m.
27. BABIA GÓRA - Beskid Żywiecki - 1725 m n.p.m.
28. RYSY - Tatry - 2499 m n.p.m.

php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesKomentarzephp-fusion-themes
php-fusion-themes
diner dnia grudzień 03 2012 12:31:28
Dobra robota!

--
Działki na sprzedaż podlaskie
Matt11 dnia styczeń 04 2013 10:04:26
cheap prom dresses cheap prom dresses
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesDodaj komentarzphp-fusion-themes
php-fusion-themes Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze. php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesLogowaniephp-fusion-themes
php-fusion-themes
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesShoutboxphp-fusion-themes
php-fusion-themes
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Robert
27/10/2016 10:32
Witam. Poszukuję niedrogiego przewodnika dla mnie i syna, aby nie bardzo wyczynowo zwiedzić okoliczne góry w Szczawnicy.

Andrzej
26/11/2010 13:01
Koleżanko! W E-magazynie Na Szlaku są kolorowe zdjęcia, nadsyłane przez Czytelników. Gdy w tekście ich niema, czasami dodaje Redakcja. W 2011 r mamy spotkanie z Czytelnikami w Orlicy. Z krajoznawczymi

Jagoda
06/09/2010 09:10
(Słowacja - Zamek Spiski). Bardzo chętnie obejrzałabym Pana zdjęcia tęczy. Z pozdrowieniami przewodnickimi Jagoda

Jagoda
06/09/2010 09:04
Witam, Panie Krzysiu, dziękuję za słowa uznania, mam nadzieję, że spodobały się Państwu Pieniny i pobyt w Szczawnicy będziecie miło wspominać. P.S. Kilka fotek z tęczą można obejrzeć w Galerii I (

Marek
06/09/2010 08:56
Witam, bardzo dziękuję za ciekawe oprowadzenie Nas po tajemniczych Gorcach. Marek z Krakowa

Krzysio
05/09/2010 21:01
Mól adres: staniszewski@poczta.onet.
pl


Krzysio
05/09/2010 21:00
Witam Serdeczne podziękowania za wspaniałą wycieczkę przesyłają: Małgorzata, Krzysztof i Michał Staniszewscy. (ZUS Ostrów). PS. Jak się Pani udały zdjęcia tęczy. Jeśli chciałaby Pani zobaczyć moje,

php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themes

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl